Ống gió mềm CN INTERLOCK D100-450

Ống gió mềm CN INTERLOCK D100-450